Gwasanaethau lle mae gan Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yr hawl i adennill ffi, ynghyd â'r ffioedd hynny

Ffioedd ers 1af Hydref 2016

Adroddiad System Cofnodi Digwyddiadau (IRS) £76.38 

Adroddiad ymchwiliad llawn  i achos tân (FIR)- £400

Cost cyfweliad  (yr awr) - £137.00

 

Galwadau Gwasanaethau Arbenigol yr awr:


Tendr dŵr / Peiriant mawr arall o'r fflyd goch £389.50
 
Fan / Car £170.50
 
Llogi Pibell, Safbibell ayb £32.30

Yn ogystal â Phersonél £24.20

Gorchudd Arbed £32.30

Cerbydau eraill £170.50
 
Pwmp Ysgafn Cludadwy, Offer Ysgafn £34.85
 
Yn ogystal â Phersonél £24.20

Clirio ffyrdd / Golchi (hyd at  11/2 awr ) £326.20

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen