Diffoddwr Tân System Dyletswydd Rhan Amser

Nid oes gan y Gwasanaeth restr sefydlog o orsafoedd tân sy’n recriwtio ar y pryd gan y bydd hyn yn newid trwy gydol y cyfnod cofrestru agored. 

Yn ystod y cyfnod cofrestru agored, bydd y Gwasanaeth yn arolygu’n rheolaidd lefelau staff ac argaeledd criwiau ei 44 gorsaf dân o gymharu ag anghenion y Gwasanaeth a’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Mae’r broses arolygu reolaidd hon yno i sicrhau ein bod yn recriwtio’r bobl iawn, i’r lleoedd iawn, ar yr adegau iawn. 

Fe’ch gwahoddir i gofrestru eich diddordeb yn y broses recriwtio ar gyfer unrhyw un o’n 44 gorsaf dân nawr, ac unwaith y byddwch wedi cofrestru, bydd y Gwasanaeth yn cadw mewn cysylltiad â chi ac y rhoi diweddiaradau rheolaidd ar y broses o recriwtio Diffoddwyr Tân Rhan Amser.

Am ragor o wybodaeth cliciwch yma.

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen