Adroddiadau Archwilio ac Arolygu

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn arolygu ei berfformiad yn rheolaidd, ond y mae hefyd yn croesawu adolygiadau allanol o'i gynnydd a'i gynlluniau.

Cliciwch ar y dolenni isod i ddarllen yr adroddiadau archwilio ac arolygu mwyaf diweddar.

Adroddiad Gwella Blynyddol gan Swyddfa Archwilio Cymru Medi 2016
Adroddiad Gwella Blynyddol gan Swyddfa Archwilio Cymru Mehefin 2014
Adroddiad Gwella Blynyddol gan Swyddfa Arhwilio Cymru Ebrill 2013
Adroddiad Gwella Blynyddol gan Swyddfa Archwilio Cymru Ionawr 2012
Adroddiad Gwella Blynyddol gan Swyddfa Archwilio Cymru Ionawr 2011

 

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen