John Brynmor Hughes

Y Cynghorydd John Brynmor Hughes

The Sun Inn
Llanengan
Pwllheli
Gwynedd
LL53 7LG

Cynghorydd.JohnBrynmorHughes@gwynedd.llyw.cymru

Aelod o’r Panel Gweithredol

Cofrestr o Fuddiannau

Cofnod o Bresenoldeb ers Mehefin 2017

Nifer y cyfarfodydd a ddisgwylir i’r aelod fod yn bresennol

 12

Yn bresennol, yn ôl y disgwyl

 8

Cafwyd ymddiheuriad

 4

Absennol, dim ymddiheuriad

 0

 

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen