Croeso gan Y Prif Swyddog

Peidiwch â cheisio diffodd tân eich hun – ewch allan, arhoswch allan a ffoniwch 999

Mae coginio crempogau yn llawer o hwyl i’r teulu oll, ond wrth goginio gydag olew poeth mae’n hanfodol bwysig nad ydych yn gadael y badell heb neb i gadw llygaid arni tra bod y gwres ymlaen. Pe byddai’r gwaethaf yn digwydd, peidiwch â cheisio symud y badell.  Peidiwch â pheryglu’ch hun - diffoddwch y gwres os medrwch ac ewch allan, arhoswch allan a galwch 999. Ein cyngor ni ar gyfer pob achos o dân yw peidio byth â cheisio taclo’r tân eich hun.

 

Profwch eich larwm mwg

Fe all larwm mwg gweithredol gynyddu’r tebygolrwydd y byddwch yn llwyddo i fynd allan yn ddianaf mewn achos o dân yn y cartref. Mae’n hanfodol eich bod yn profi’ch larwm yn rheolaidd – mae gwybodaeth ar sut i wneud hyn ar gael ar ein gwefan a gallwch wylio ein fideo’ ‘Profa dy larwm’ a ‘Pryd ydych chi’n profi?’ ar ein tudalennau Facebook a YouTube.

Yn ogystal â phrofi’ch larwm mwg bob wythnos – gwnewch yn siŵr bod gennych gynllun dianc a chadwch ato.

 

Ffoniwch ni cyn llosgi!

Rydym yn dal i weithio’n galed i hybu llosgi dan reolaeth yn ddiogel i wneud yn siŵr bod tirfeddianwyr a ffermwyr yn ymddwyn yn gyfrifol a rhoi gwybod i ni pan fyddant yn llosgi.

Byddwn yn ymweld â marchnadoedd da byw fis yma i annog tirfeddianwyr sydd yn llosgi dan reolaeth i roi gwybod i ni drwy ffonio’n hystafell reoli ar 01931 522006.

Mae hyn yn ein helpu i atal camrybuddion ac anfon adnoddau yn ddiangen, yn ogystal â sicrhau ein bod yn barod i ateb pe byddai’r tân ym mynd allan o reolaeth.

Felly cofiwch – dilynwch God Llosgi Grug a Glaswellt Llywodraeth Cymru.

Hoffwn ddiolch yn bersonol i bawb sydd wedi cysylltu gyda ni i ddweud eu bod yn llosgi ar eu tir ac annog eraill i ddilyn eu hesiampl.

 

 

 

 

 

 

 

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen