Croeso gan Y Prif Swyddog

Cadwch eich llosgi dan reolaeth

Mae hi bellach yn dymor llosgi a phob blwyddyn yn ystod y cyfnod hwn rydym yn cael ein galw allan yn ddiangen byth a hefyd neu’n galw i ddigwyddiadau mwy difrifol lle mae tanau wedi mynd allan o reolaeth, a  lledaenu dros ardal eang.

Ar eu gwaethaf, gall y tanau hyn achosi difrod difrifol i’r amgylchedd, beryglu anifeiliaid a hyd yn oed beryglu trigolion a’u cartrefi, yn ogystal â’r diffoddwyr tân sydd yn cael eu galw i’r tanau hyn.

Byddwch yn gyfrifol

Ffermwyr a thirfeddianwyr

Dyma pam ein bod yn erfyn ar i ffermwyr a thirfeddianwyr gymryd sylw o gynghorion diogelwch tân sylfaenol a  rhoi gwybod i’r ystafell reoli os ydynt yn bwriadu llosgi.

 

Caniateir llosgi rhwng  1af o Hydref a’r 31ain o Fawrth ar ucheldiroedd a’r 1af  o Dachwedd a’r 15fed  o Fawrth ymhob man arall. Mae’n anghyfreithlon llosgi y tu allan i’r cyfnodau hyn. Ceir gwybodaeth yn www.beta.gov.wales/land-management

 

Trigolion

Gall hyd yn oed  tanau gardd bychan fynd allan o reolaeth. Felly os ydych yn tacluso’r ardd yr hydref hwn, cofiwch fod yn gyfrifol a pheidiwch â gadael tân heb neb i gadw llygaid arno - rhowch wybod i ni os ydych yn llosgi gwastraff gardd. 

Mae cynghorau lleol yn casglu gwastraff yn llai aml erbyn hyn ac mae cyngor ar gael ar eu gwefannau ar sut i ailgylchu mwy a chael gwared ar wastraff gardd. Peidiwch  â chael eich temtio i losgi sbwriel cartref.

Os ydych chi’n bwriadu llosgi:

  • Galwch 01931 522006 i roi gwybod i Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
  • Sicrhewch bod digon o bobl ac offer i gadw rheolaeth ar y tân.
  • Edrychwch i weld i ba gyfeiriad mae’r gwynt yn chwythu a gwnewch yn siŵr nad oes perygl i eiddo, ffyrdd neu fywyd gwyllt.
  • Os digwydd i chi golli rheolaeth ar y tân, cysylltwch â’r gwasanaeth tân ar unwaith gan roi manylion eich lleoliad a sut i gyrraedd yno.
  • Mae’n anghyfreithlon gadael tân heb neb i gadw llygaid arno neu beidio â chael digon o bobl i ofalu am y tân.
  • Dylech bob amser wneud yn siŵr bod y tân wedi ei ddiffodd yn llwyr cyn i chi adael ac ewch yn ôl y diwrnod canlynol rhag ofn ei fod wedi ailgynnau.

 

 

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen