Tân yng Nghaernarfon

Postiwyd 20/08/2018 11:05:31

 

Mae'r gwasanaethau brys mewn tân yng Nghaernarfon.

 

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru eu galw at dân mewn cyfeiriad ar Stryd y Llyn am 08.49 o'r gloch fore heddiw (Dydd Llun 20fed Awst).

 

Cafodd chwe injan dân eu hanfon at y digwyddiad, ac mae'r diffoddwyr tân wedi defnyddio pedwar set o offer anadlu a dwy olwyn pibell dân i ddelio â'r tân.

 

Mae pobl yn y siopau gerllaw a thrigolion yn y fflatiau uwchben wedi gadael yn ddiogel.

 

Mae'r diffoddwyr wrthi'n huddo'r tân a byddan nhw'n aros yno am gryn amser.

 

Bydd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru yn ymchwilio i achos y tân.

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen