Tân mewn coleg

Postiwyd 29/06/2018 10:43:22

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ar hyn o bryd yn delio gyda thân bach ar eiddo coleg yng Nghei Connah.

 

Cafodd yr adeiladau a effeithiwyd eu gwagio fel rhagofal.

 

Mae criwiau o Lannau Dyfrydwy, y Fflint a’r Wyddgrug yn bresennol.

 

Mae’r tân wedi ei ddiffodd ac mae’r criwiau yn chwilio’r adeilad yn drwyadl.

 

Rydym yn cynghori’r cyhoedd i aros i ffwrdd o’r ardal oherwydd lefelau traffig uchel a thagfeydd.

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen