Tân yn Sandycroft - diweddariad

Postiwyd 01/05/2018 17:38:38

Mae criwiau yn delio gyda thân yn Factory Road, Sandycroft ar hyn o bryd. Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ei alw yno am 3.14pm heddiw (Dydd Mawrth 1af Mai).

Mae criwiau o Wrecsam, y Fflint, Bwcle, yr Wyddgrug, Llandudno a Glannau Dyfrdwy yn delio gyda’r tân sydd yn ymwneud â phlastigau.

Mae’r criwiau'n defnyddio offer anadlu, pibellau tro a phrif bibellau i ddelio gyda'r tân.

Gofynnir i aelodau’r cyhoedd gadw draw o’r digwyddiad a chadw drysau a ffenestri ynghau yn yr ardal.

Mae’r ffordd rhwng Chemistry Lane a Factory Lane ar gau.

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen