Tân yn Sandycroft - diweddariad 1

Postiwyd 01/05/2018 18:03:22

 

Mae criwiau yn delio gyda thân yn Factory Road, Sandycroft ar hyn o bryd. Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ei alw yno am 3.14pm heddiw (Dydd Mawrth 1af Mai).

Mae criwiau o Wrecsam, y Fflint, Bwcle, yr Wyddgrug, Llandudno a Glannau Dyfrdwy yn delio gyda’r tân sydd yn ymwneud â phlastigau.

Mae’r criwiau'n defnyddio offer anadlu, pibellau tro a phrif bibellau i ddelio gyda'r tân.

Gofynnir i aelodau’r cyhoedd gadw draw o’r digwyddiad a chadw drysau a ffenestri ynghau yn yr ardal.

Mae’r ffordd rhwng Chemistry Lane a Factory Lane ar gau.

Meddai Darren Jones o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru: "Mae gwelededd yn wael ar yr A494 a'r M56 oherwydd y mwg trwchus sydd yn dod o'r digwyddiad. Gofynnwn i bobl sydd yn teithio ar y ffyrdd yma i arafu. Cadwch draw o'r llwybr seiclo ger yr afon yn Sandycroft heno os ydych chi'n seiclo neu'n mynd â'r ci am dro. Mae'n bosib y bydd y digwyddiad yn effeithio ar gyflenwadau dŵr daclo'r tân."

Mae'r digwyddiad yn dal i fod yn weithredol.

 

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen