Nosweithiau Tân Gwyllt

Y cyngor gorau posib y gallwn ni ei roi i chwi yw eich hannog i fynd i arddangosfa dân gwyllt leol yn hytrach na pheryglu eich hun drwy gynnau coelcerth  neu dân gwyllt adref.

Dyma restr o arddangosfeydd tân gwyllt yng Ngogledd Cymru:

 

Amlwch - Nos Wener 2ail o Dachwedd yn Cae Madyn am 6yh.

Aberdyfi - Nos Sadwrn 3ydd o Dachwedd yng ngorsaf dân Aberdyfi am 6.00yh

 

Fodd bynnag, os ydych yn bwriadu cynnau tân gwyllt neu goelcerth eich hun, cliciwch yma am gyngor.  

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen