Nosweithiau Tân Gwyllt

Y cyngor gorau posib y gallwn ni ei roi i chwi yw eich hannog i fynd i arddangosfa dân gwyllt leol yn hytrach na pheryglu eich hun drwy gynnau coelcerth  neu dân gwyllt adref.

Dyma restr o arddangosfeydd tân gwyllt yng Ngogledd Cymru:

Y Rhyl - Nos Sul 5ed Tachwedd yng Nghae Sioe Rhuddlan am 7.30yh

Bae Colwyn - Nos Wener 3ydd Tachwedd ym Mharc Eirias am 7.00yh

Yr Wyddgrug - Nos Sadwrn 4ydd Tachwedd yng nghlwb Pel Droed Alex am 6yh.

Glannau Dyfrdwy - Nos Sadwrn 4ydd Tachwedd yng nghanolfan hamdden Glannau Dyfrdwy am 7yh.

Caergybi - Nos Sul 5ed o Dachwedd yn nhraeth Penrhos.

Llanfairfechan - Nos Sul 5ed o Dachwedd ym maes parcio y traeth.

Amlwch - Nos Wener 3ydd o Dachwedd yn Cae Madyn am 6yh.

Aberdyfi - Nos Sadwrn 4ydd o Dachwedd yng ngorsaf dân Aberdyfi am 6.00yh

Llandudno - Nos Sadwrn 4ydd o Dachwedd ar draeth North Shore  am 6.30yh

Beaumaris - Nos Sadwrn 4ydd o Dachwedd wrth ymyl y pier.

Fodd bynnag, os ydych yn bwriadu cynnau tân gwyllt neu goelcerth eich hun, cliciwch yma am gyngor.  

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen