Prosiectau Cymunedol

Yn y flwyddyn 2000 roedd criwiau tân yn mynd at tua 6,000 o danau yng Ngogledd Cymru bob blwyddyn. Erbyn hyn maent yn mynd at tua 2,500 o danau’r flwyddyn – sy’n dyst i ba mor effeithiol ydy’r strategaeth atal tanau.

Fodd bynnag, nid ydy gwasanaethau sector cyhoeddus eraill wedi gweld yr un math o ostyngiad yn y galw am wasanaeth, ac felly rydym ni wedi bod yn ymchwilio i’r posibilrwydd o gynnwys personél gwasanaeth tân ac achub i helpu i wella bywydau pobl mewn gwahanol ffyrdd.

Dyma pam ein bod ni wedi bod yn ymestyn dros ffiniau traddodiadol – gyda’r pwyslais ar helpu i wneud yn siŵr bod aelodau’r cyhoedd yn derbyn gwasanaethau sydd yn hygyrch, dibynadwy, amserol ac o safon uchel.

Mae’n cymryd amser i drefnu, hyfforddi a darparu offer i staff mewn rolau newydd, ac mae’n cymryd amser iddynt ddysgu a magu profiad yn ogystal ag arbenigedd. Mae’n rhaid trefnu agweddau llai gweladwy yn ogystal megis cynlluniau gwaith, contractau, trefniadau ariannol, rheoli gwybodaeth ac adrodd.

Ond rydym wedi dechrau treialu a chyflwyno mentrau newydd gyda’n partneriaid, ac felly yn ogystal ag achub bywydau, rydym yn gobeithio lleddfu’r baich a’r galw ar wasanaethau cyhoeddus eraill yng Ngogledd Cymru.

Ar ddiwedd y prosiectau hyn byddwn yn gwerthuso’r effaith cyffredinol er mwyn gweld a oes modd parhau i gynnig y gwasanaethau newydd hyn yn y dyfodol.

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen