Croeso gan y Prif Swyddog Tân

Wythnos Diogelwch Trydanol

Mae hi’n Wythnos Diogelwch Trydanol fis yma – tanau trydanol yw un o brif achosion tanau damweiniol yn y cartref yn y wlad yma.

Gall tân trydanol ddigwydd i unrhyw un, yn unrhyw le ac felly ein cyngor yw byddwch yn barod a chadwch yn ddiogel trwy osod larymau mwg gweithredol ar bob llawr yn eich cartref, a sicrhewch eich bod yn eu profi’n rheolaidd. 

Gosod larymau mwg yw’r ffordd orau o gael rhybudd cynnar os byddwch yn dioddef tân yn y cartref -  ac eto mae 20% o’r tanau yr ydym ni’n cael ein galw atynt yn digwydd mewn cartrefi heb larymau mwg gweithredol o gwbl. 


Diogelwch Nwyddau Gwyn

Fel rhan o wythnos diogelwch trydanol eleni, rydym yn ymuno gyda’r ddau wasanaeth tân ac achub yng Nghymru i lansio ein hymgyrch Diogelwch Nwyddau Gwyn, sydd yn canolbwyntio ar gadw’n ddiogel rhag tanau yn ymwneud â pheiriannau sychu dillad, golchi dillad a golchi llestri.

Mae hyn yn cynnwys cofrestru cyfarpar gyda’r gwneuthurwyr, gofalu amdanynt a’u cadw’n lân, a’u defnyddio’n ddiogel drwy ddilyn cyfarwyddiadau’r gwneuthurwyr.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am ein hymgyrch.


Diogelwch Carbon Monocsid

Mae’r Gwasanaeth hefyd yn amlygu peryglon Carbon Monocsid fis yma.  

Fe all gwenwyd carbon monocsid ladd neu achosi niwed parhaol i’ch iechyd.

Mae CO yn cael ei gynhyrchu pan nad ydi tanwydd carbon monocsid yn llosgi’n iawn – does ganddo ddim arogl nab las ac , os oes llawer o wenwyn yn bresennol, fe all ladd yn gyflym iawn.

Trwy wneud yn siŵr bod cyfarpar sydd yn llosgi tanwydd a sicrhau bod y ffliwiau cysylltiedig  yn cael eu cynnal a’u cadw a’u gwasanaethu’n iawn ac yn unol â chyfarwyddiau’r gwneuthurwr a thrwy osod larwm CO clywadwy, gallwch helpu i amddiffyn eich hun a’ch teulu rhag peryglon carbon monocsid.

Am gyngor pellach ar ddiogelwch CO cliciwch yma

 

 

 

Darllenwch fwy yma

Newyddion diweddaraf

Mwy o newyddion

Rydym nawr yn recriwtio

Darllen Mwy

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen