Gethin Glyn Williams

Y Cynghorydd Gethin Glyn Williams

Dwynant
Bontddu
Dolgellau
Gwynedd LL40 2UR

cynghorydd.gethinglynwilliams@gwynedd.gov.uk

Aelod o’r Panel Gweithredol

Cofrestr o Ddiddordebau

Cofnod o Bresenoldeb ers Mehefin 2017

Nifer y cyfarfodydd a ddisgwylir i’r aelod fod yn bresennol

 12

Yn bresennol, yn ôl y disgwyl

 6

Cafwyd ymddiheuriad

 6

Absennol, dim ymddiheuriad

 0

 

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen