Eric Wyn Jones

Y Cynghorydd Eric Wyn Jones

Fferm Llanidan
Brynsiencyn
Ynys Môn
LL61 6HJ

ericjones@ynysmon.gov.uk

Aelod o’r Panel Gweithredol

Cofrestr o Ddiddordebau

Cofnod o Bresenoldeb ers Mehefin 2017

Nifer y cyfarfodydd a ddisgwylir i’r aelod fod yn bresennol

 12

Yn bresennol, yn ôl y disgwyl

 7

Cafwyd ymddiheuriad

 5

Absennol, dim ymddiheuriad

 0

 

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen