Diffoddwyr Tân Llawn Amser

Mae diffoddwyr tân amser llawn neu System Dyletswydd Amser Cyflawn wedi eu lleoli yn y gorsafoedd canlynol: Bangor, Caernarfon, Bae Colwyn, Glannau Dyfrdwy, Caergybi, Y Rhyl a Wrecsam.

Nid yw Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn recriwtio Diffoddwyr Tân amser llawn ar hyn o bryd – bydd gwybodaeth am yr ymgyrch recriwtio nesaf yn cael ei chyhoeddi ar hafan ein gwefan ac ar y cyfryngau cymdeithasol. Nid oes unrhyw ymgyrchoedd ar gyfer y dyfodol wedi eu trefnu ar hyn o bryd.

Bydd unrhyw gyhoeddiadau perthnasol yn cael eu cyhoeddi ar y wefan hon ac os oes gennych ddiddordeb mewn gyrfa fel diffoddwr tân, fe’ch anogir chi i ymweld â’r dudalen hon yn rheolaidd, fel nad ydych yn methu unrhyw wybodaeth bwysig mewn perthynas â’r ymgyrch nesaf.

Yn y cyfamser, dilynwch y dolenni a ddarperir ar y safle hwn er gwybodaeth.

Mae rôl diffoddwr tân modern yn un eang iawn sydd angen amrywiaeth o sgiliau a fydd yn eich herio mewn mwy o ffyrdd nac y gallwch ddychmygu.

Mae bod â’r hyder i weithio mewn ysgolion er mwyn addysgu pobl ifanc am atal tân, gosod larymau mwg yn nhai pobl a siarad â chymunedau amrywiol yr un mor bwysig â’ch gallu i ddelio ag argyfwng mewn modd effeithiol.

Nid yn unig mae angen i ddiffoddwyr tân fod yn bobl sy’n adlewyrchu ein cymunedau ond mae angen iddynt fod yn bobl sydd eisiau rhoi rhywbeth yn ôl i’r cymunedau hynny. Mae gennym ddiddordeb mewn clywed gan ferched a phobl o leiafrifoedd ethnig.

Cliciwch yma i lawr lwytho’r ddogfen ‘Ydych chi eisiau bod yn Ddiffoddwr Tân?’

Cliciwch yma i lawr lwytho’r ddogfen ‘Oes gennych chi’r hyn sydd ei angen er mwyn bod yn ddiffoddwr tân?’.

 

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen