Y Pwyllgor Safonau - Aelod Annibynnol

Swydd Wag - Aelod Annibynnol

Annibynnol? Safonau Uchel? 

Oes gennych chi ddiddordeb brwd mewn safonau ym mywyd cyhoeddus a dymuniad i wasanaethu’r gymuned leol a chynnal democratiaeth leol?

Mae gan Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru swydd wag ar gyfer aelod annibynnol i wasanaethu ar ei Bwyllgor Safonau.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 9am, 1 Mawrth 2019

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen