Uwch Ymgynghorwyr Adnoddau Dynol

Rydym yn recriwtio ar gyfer wch Ymgynghorwyr Adnoddau Dynol. Cliciwch ar yr eiconau isod i weld yr Hysbyseb llawn, Disgrifiad Swydd, Gofynion Person a’r Pecyn Cais. DYDDIAD CAU HANNER DYDD 01.04.2019.

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen