Rheolwyr Grŵp (Dyletswyddau Hyblyg)

Rydym yn recriwtio ar gyfer Rheolwyr Grŵp. Cliciwch ar yr eiconau isod i weld yr Hysbyseb llawn, Disgrifiad Swydd, Gofynion Person a’r Pecyn Cais. DYDDIAD CAU 9AM 14.05.18.

Mae'r dyddiad cau bellach ar ben ar gyfer y swydd yma

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen