Adnoddau ar gyfer darpar Diffoddwyr Tân RDS / Ar-Alwad

Fideos Recriwtio Diffoddwyr Tân System Dyletswydd Rhan Amser (RDS) / Ar-Alwad 

 

Gwyliwch y fideos yma i glywed mwy am y rôl gan Ddiffoddwyr Tân System Dyletswydd Rhan Amser (RDS) / Ar Alwad ledled Cymru ac i ddarganfod sut y gallech chi helpu i amddiffyn eich cymunedau.

Cliciwch ar y teitlau isod i'w gwylio.

 

Croeso i’r Gwasanaethau Tân ac Achub yng Nghymru

Beth mae Diffoddwyr Tân System Dyletswydd Rhan Amser/Wrth Gefn yn ei wneud?

Beth fydd ei angen arnoch i fod yn Ddiffoddwr Tân System Dyletswydd Rhan Amser (RDS) / Ar Alwad?

Sut mae Diffoddwyr Tân System Dyletswydd Rhan Amser (RDS) neu Ar Alwad yn cael eu gwerthfawrogi yn eu cymunedau?

Sut a pham mae cyflogwyr lleol yn helpu’r Gwasanaethau tân ac Achub?

Sut mae Diffoddwyr Tân System Dyletswydd Rhan Amser (RDS) neu Ar Alwad yn cael eu gwerthfawrogi gan y Gwasanaethau Tân ac Achub?

Beth mae bod yn Ddiffoddwyr Tân System Dyletswydd Rhan Amser (RDS) neu Ar- Alwad yn ei olygu?

 

Llawlyfrau Gwybodaeth ac Ymarfer

Cliciwch yma am gopi o’r Llawlyfr Gwybodaeth Recriwtio i Ddiffoddwyr Tân RDS

Cliciwch  yma am gopi o’r Llawlyfr Ymarfer ar gyfer y Profion Cenedlaethol i Ddiffoddwyr Tân

Cliciwch yma am gopi o’r Llawlyfr Ymarfer ar gyfer yr Holiadur Cenedlaethol i Ddiffoddwyr Tân  

 

Fideos eraill

Cliciwch yma i wylio’r fideo Recriwtio RDS. 

Gwyliwch fideo 'Erioed wedi meddwl sut beth ydi bod yn ddiffoddwr tân  ar alwad?' yma

 

Ffitrwydd

Cliciwch ar yr isod am ragor o wybodaeth:

Hyfforddiant Corfforol

Safonau Ffitrwydd

Gwella Ffitrwydd Corfforol

 

 

 

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen