Ffitrwydd

Mae rhaglen FireFit wedi cael ei chynllunio er mwyn eich cynorthwyo i gyrraedd y lefel sydd ei hangen ar gyfer proses ddethol diffoddwyr tân cenedlaethol.

Cliciwch yma am rhagor o wybodaeth.

Gallwch wylio rhagor o wybodaeth ar brofion ffitrwydd yma.

Os hoffech ragor o wybodaeth, ewch i wefan Grŵp Llywio FireFit lle mae rhagor o wybodaeth ar y profion ymarferol a'r lefel angenrheidiol o ffitrwydd.

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen