Cynllunio Gwella

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru bob amser yn agored i newid ac yn ymdrechu i ddarganfod ffyrdd gwell o amddiffyn cymunedau lleol a'r amgylchedd ehangach.

Cliciwch ar y ddolen isod i gael gwybod mwy am ein cynllun ar gyfer gwneud gwelliannau yn y dyfodol.

 

 2018 -2019

Cynllun Gwella a Llesiant 2018 -2019

 

2017 - 2018

Asesiad Perfformiad Blynyddol 2017 - 2018

Cynllun Cyfunol ar gyfer Gwella a Llesiant

 

2016 - 2017 

Crynodeb o Berfformiad 2016 - 2017

Asesiad Perfformiad Blynyddol 2016 -2017

Cynllun Cyfunol i Leihau Risg a Gwella 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Isod mae ein cynlluniau o'r gorffennol

 

 

Cynllun Cyfunol i Leihau Risg a Gwella 2014-15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2013 - 2014

Crynodeb o Berfformiad 2013 - 14

 

Cynllun Cyfunol i Leihau Risg a Gwella 2013 - 14

 

Hunanasesu Perfformiad 2013 - 14

 

 

 

  • Cysylltwch gyda ni os hoffech dderbyn yr wybodaeth mewn fformat gwahanol neu os hoffech gael gwybod mwy am yr hyn y mae'n ei olygu i chi.  Y mae croeso i chi anfon e-bost atom neu ein ffonio ni ar 01745 535250.

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen